Thư viện Lạc Hồng
Sách mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá:
Chủ đề: Mỹ phẩm
Trình bày khái quát tình hình quản lý và kiểm tra chất lượng mỹ phẩm ở Việt Nam. Phân tích một số hợp chất màu và bảo quản bị cấm hoặc sử dụng có giới hạn trong mỹ phẩm và một số hợp chất có tác dụng...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày những khái niệm cơ bản về phân tích thiết kế; tổng quan về phương pháp phần tử hữu hạn; ứng dụng tính toán trên máy tính; tính toán một số mô hình; tính toán và mô phỏng động lực học cơ cấu.
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình bậc cao Matlab, các thuật toán kèm theo như sai số, Matlab cơ bản, giải gần đúng phương trình, phương pháp số trong đại số tuyến tính, phép nội suy và xấp xỉ hàm, đạo...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu chung về nguyên lí điều chỉnh tự động và hệ thống điều khiển trong công nghiệp. Hệ thống đo lường thông số công nghệ, đo lường công nghiệp, đo lường nhiệt độ, thiết bị đo lực, khối lượng...
Ký hiệu xếp giá:
Tình bày một số khái niệm cơ bản về mạng nơ-rôn nhân tạo, mô hình nơ-rôn, mô hình mạng perceptron MLP và các thuật toán hoạt động. Giới thiệu sơ lược mạng nơ-rôn có phản hồi và một số mạng hoạt động...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày một số kiến thức cơ bản về blockchain, bitcoin, ethereum, rippe, factom cùng ảnh hưởng của công nghệ blockchain trên quy mô toàn cầu cũng như các vấn đề cần chú ý khi tham gia hệ sinh thái...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày cơ sở của minh hoạ - hoạ hình và vẽ kỹ thuật. Những kiến thức chung về vẽ kỹ thuật cơ bản (tiêu chuẩn kỹ thuật, hình chiếu, mặt cắt, hình cắt...) và vẽ kỹ thuật trong công nghiệp (biểu diễn...
Ký hiệu xếp giá:
Bao gồm các kiến thức cơ bản về Python; biến, số và chuỗi; cấu trúc rẽ nhánh; cấu trúc lặp; cấu trúc dữ liệu; hàm; thao tác với tệp dữ liệu; lập trình hướng đối tượng với Python.
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày tổng quan về kế toán tài chính trong doanh nghiệp; kế toán hoạt động mua bán hàng hoá trong nước; kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ khách...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu chung về quản trị tác nghiệp; chiến lược tác nghiệp; dự báo cầu sản phẩm dịch vụ; thiết kê sản phẩm và dịch vụ; lựa chọn quá trình sản xuất; hoạch định công suất; lựa chọn vị trí đặt doanh...
Đang xem: 1558