Sách mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá:
Chủ đề: Vi sinh vật học
Lược sử nghiên cứu vi sinh vật học; khái quát những đặc điểm chung của vi sinh vật; cấu trúc tế bào vi khuẩn; các nhóm vi khuẩn chủ yếu; tên các loài của một số chi vi khuẩn thường gặp; mô tả một số...
Ký hiệu xếp giá:
Khái quát về quản trị tác nghiệp khách sạn. Trình bày nội dung quản trị tác nghiệp tại bộ phận lễ tân khách sạn, bộ phận phòng khách sạn, bộ phận thực phẩm và đồ uống, bộ phận an ninh và kỹ thuật...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu tổng quan kiến thức và các kĩ năng cần thiết về đặc điểm, diễn biến của môi trường kinh doanh toàn cầu; các phương thức quản trị hiệu quả, có kèm các tình huống nghiên cứu điển hình giúp...
Ký hiệu xếp giá:
Gồm 10 bài thực hành để chẩn đoán, sửa chữa khi ô tô gặp sự cố như: đèn báo nạp luôn sáng, máy khởi động không quay, điện không thể nâng hạ, không thể điều chỉnh gương gập điện, cần gạt nước không...
Ký hiệu xếp giá:
Using cost-effectiveness analysis in health and medicine: experiences since the original panel; Theoretical foundations of cost-effectiveness analysis in health and medicine; Recommendations on...
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan về kế toán quản trị; kế toán chi phí; dự toán ngân sách; kế toán trách nhiệm; thông tin tích hợp cho việc ra quyết định; kế toán quản trị chiến lược; kế toán quản trị môi trường.
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu nội dung Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn khai thuế, tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. thuế thu nhập cá nhân. Các trường hợp người...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày về thẩm định tín dụng và quản lý rủi ro tín ngân hàng. Chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng. Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng....
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; Tài chính doanh nghiệp với đầu tư và thị trường vốn; Tài chính và quản trị rủi ro.
Ký hiệu xếp giá:
Hệ thống hoá các câu hỏi và bài tập về tài chính quốc tế, tỷ giá và chính sách tỷ giá và tài chính quốc tế phái sinh.

Trước

01

02

03

04

05

Tiếp

Đang xem: 2367