Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí
Tài liệu trong : Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí
161 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 711.09 Li-T
Chương 1: Những nền văn minh xây dựng đô thị cổ xưa nhất của nhân loại Chương 2: Hoạt động xây dựng đô thị của con người trong XH phong kiến Châu Âu Chương 3: Văn minh XD đô thị ở Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản Chương 4: Quy hoạch XD đô thị tư bản chủ nghĩa thời kỳ cận đại Chương 5: Sự ra đời và...
Ký hiệu xếp giá: 711.8 Qu-T
Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư theo vùng đặc trưng Chương 3: Quy hoạch xây dựng hệ thống đường làng, xã Chương 4: Quy hoạch cấp nước Chương 5: Quy họach vệ sinh môi trường Chương 6: Các giải pháp thúc đẩy việc phát triển hạ tầng kỹ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 711 Th-T
Chương 1: Đô thị và thiết kế Chương 2: Phạm vi và đặc trưng Chương 3: Nguồn gốc và lý luận Chương 4: Nhân tố và nguyên tắc Chương 5: Quá trình và kết quả Chương 6: Khai thác và quản lý Chương 7: Cảnh quan và không gian Chương 8: Giới thiệu ví dụ thực tế
Ký hiệu xếp giá: 711 Qy-V
Chương 1: Những khái niệm cơ bản của quy hoạch vùng Chương 2: Sự hình thành và phát triển của quy họach vùng Chương 3: Những yêu cầu cơ bản của quy hoạch xây dựng vùng Chương 4: Những mô hình cơ cấu cư dân và định hướng phát triển vùng Chương 5: Quy hoạch xây dựng vùng Chương 6: Lập đồ án quy hoạch...
Ký hiệu xếp giá: 711 Ba-T
Chương 1: Quy hoạch chiều cao đô thị Chương 2: Cấp nước đô thị Chương 3: Thoát nước sinh hoạt Chương 4: Thoát nước mưa Chương 5: Cấp điện đô thị
Ký hiệu xếp giá: 711 Qu-T
Chương 1: Chọn đất XD đô thị Chương 2: Quy hoạch chiều cao đô thị Chương 3: Mạng đường đô thị Chương 4: Giao thông đô thị Chương 5: Cấp nước đô thị Chương 6: Thoát nước đô thị Chương 7: Cấp điện đô thị Chương 8: Quy hoạch đô thị
Ký hiệu xếp giá: 711
Phần 1: Quy trình kỹ thuật thống nhất về quy hoạch tổng thể đô thị Phần 2: Quy trình kỹ thuật thống nhất về quy hoạch phân khu đô thị Phần 3: Quy trình kỹ thuật thống nhất về quy hoạch chi tiết đô thị Phần 4: Quy trình kỹ thuật thống nhất về quy hoạch hệ thống đất cây xanh đô thị Phần 5: Quy trình...
Ký hiệu xếp giá: 711.029 597 Qu-T
1. Nguyên tắc chung 2. Chọn đất xây dựng đô thị và xác định dân số đô thị 3. Quy hoạch khu công nghiệp và kho tàng công cộng 4. Quy hoạch giao thông đối ngoại 5. Quy hoạch khu dân dụng 6. Quy hoạch hệ thống công trình phục vụ công cộng 7. Quy hoạch cây xanh đô thị 8. Hệ thống giao thông trong đô...
Ký hiệu xếp giá: 711.14 Ki-T
Phần 1: Đô thị hóa trong các nước đang phát triển và ở Việt Nam Phần 2: Một số vấn đề về đầu tư XD và kinh tế thiết kế quy hoạch đô thị Phần 3: Tổ chức quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị và một số cơ sở hạ tầng đô thị
Đang xem: 9336