Ngôn ngữ
Tài liệu trong : Ngôn ngữ
2067 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 428.4 Z633
As far as Basic IELTS Reading is concerned, it is arranged into three parts with a total of 19 units whose themes centre upon general, scientific, cultural and social issues of the English-speaking communities and the world. Especially, varied and well-designed tasks which are typical in the IELTS...
Ký hiệu xếp giá: 495.107 P534t
Cung cấp các mẫu câu giao tiếp theo chủ đề đa dạng bao gồm phần chữ Hán, phiên âm chuẩn quốc tế, phần âm mô phòng bằng tiếng Việt và phần dịch nghĩa. Đồng thời cuốn sách còn có các công thức ngắn gọn với giải thích dễ hiểu, và cung cấp hệ thống từ vựng theo chuyên ngành giúp người học có thể vận...
Ký hiệu xếp giá: 495.9228 T5629v
Gồm 16 bài học dành cho người Hàn Quốc bắt đầu học Tiếng Việt với các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống như: Làm quen, mua sắm, thời tiết, chỉ đường... Cấu trúc bài học gồm hội thoại, từ vựng, ngữ pháp.
Ký hiệu xếp giá: 495.92280076 S1211b
Gồm các chủ đề bài tập dành cho người nước ngoài bắt đầu học tiếng Việt với các tình huống quen thuộc trong cuộc sống.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 C5484v
With Voices, learners use English as a tool for global communication and are encouraged to celebrate connections among people from a wide range of cultures and backgrounds. Carefully sequenced activities featuring real world content fully prepare learners for interaction and guide them to develop...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B9166v
With Voices, learners use English as a tool for global communication and are encouraged to celebrate connections among people from a wide range of cultures and backgrounds. Carefully sequenced activities featuring real world content fully prepare learners for interaction and guide them to develop...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B9166v 2022
With Voices, learners use English as a tool for global communication and are encouraged to celebrate connections among people from a wide range of cultures and backgrounds. Carefully sequenced activities featuring real world content fully prepare learners for interaction and guide them to develop...
Ký hiệu xếp giá: 495.1800711 G434t 1
Gồm các bài tập làm quen với đề thi HSK 5 theo các chủ đề: hiểu về cuộc sống, đàm luận cổ kim, lắng nghe điển tích, tiếp cận khoa học, nhìn ra thế giới, tu thân dưỡng tính.
Ký hiệu xếp giá: 495.1 N1742t 2021
Hướng dẫn ôn thi HSK cấp độ 5 cho từng kỹ năng nghe, đọc, viết riêng biệt và đề thi thử kèm theo đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 418.00287 G7952e
Putting language assessment in its place; Purposes for assessment; The practice of language assessment; The qualities of effective assessment systems; Assessing receptive skills; Assessing productive and interactive skills; Multiplication and division: Trends in language assessment; Commentary on...
Đang xem: 8791