Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
771 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.2 La-N
Chương 1: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư ngắn hạn Chương 2: Hạch toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước Chương 3: Hạch toán hàng tồn kho Chương 4: Hạch toán tài sản cố...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 512 Đi-T
Mục lục Chương I: Cấu trúc và các thư mục lệnh của ansys Chương II: Sử dụng các lệnh trong ansys Chương III: Các bài toán ứng dụng và nâng cao
Ký hiệu xếp giá: 690.029 Ph-D
Chương 1: Lược khảo các phương pháp lập dự án đầu tư hiện hành và những ảnh hưởng của các đặc điểm sản xuất XD đối với phương pháp lập dự án đầu tư trong ngành XD Chương 2: Lập dự...
Ký hiệu xếp giá: 512.004 Ng-B
Mục lục Chương I: Nhập môn Chương II: Các nguyên lý cơ bản của cơ học kết cấu Chương III: Tính chất phần tử Chương IV: Phần tử đồng tham số CHương V: Phương pháp độ cứng trực tiếp Chương VI: Phân...
Ký hiệu xếp giá: 512.004 Ng-B
Mục lục Chương 8: Bài toán phẳng Chương 9: Phân tích ứng suất 3 chiều CHương 10: Phân tích tấm chịu uốn Chương 11: Kết cấu vỏ Chương 12: Phần mềm phân tích phân tử hữu hạn
Ký hiệu xếp giá: 371.3 TK
Mục Lục Lời nói đầu Phần I: Đại cương về phương pháp học nhanh- nhớ lâu Phần II: Thực hành phương pháp haọc nhanh- nhớ lâu Phần III: Phục lục Một số ý kiến kinh nghiệm của việc học Tâm tình giao lưu
Ký hiệu xếp giá: 537.090 4 Ca-D
Chương 1: Thiết lập mô hình trường điện từ Chương 2: Các phương pháp giải tích nghiên cứu trường điện từ Chương 3: Phương pháp mạch từ không gian thay thế Chương 4: Nguyên lý cơ bản của phương pháp...
Ký hiệu xếp giá: 301.072 B5188C
Sách gồm những nội dung chính sau: nhân học văn hóa và khoa học xã hội; các nền tảng của nghiên cứu xã hội; nhân học và thiết kế nghiên cứu; chọn mẫu; chọn các vấn đề nghiên cứu, địa bàn và phương...
Ký hiệu xếp giá: 512.5 Tô-H
Chương 1: Các kiến thức cơ bản về giải tích lồi Chương 2: Điều kiện tối ưu Chương 3: Quy hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình Chương 4: Phương pháp hướng có thể Chương 5: Phương pháp hàm phạt...
Ký hiệu xếp giá: 003.7 Ca-D
1/ Nhiệt độ 2/ Trị số pH 3/ Độ dẫn điện trong dung dịch 4/ Độ ẩm 5/ Áp suất 6/ Cảm biến lực và gia tốc 7/ Phương pháp đo lưu lượng 8/ Vị trí - Khoảng cách - Vận tốc vòng quay - Đo góc 9/ Từ trường...
Đang xem: 1953