Giáo trình tin học ứng dụng: giáo trình lý thuyết và bài tập Borland Delphi

Ký hiệu xếp giá
005.133 L595G
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
924tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau:Delphi; Ngôn ngữ Object Pascal; Form và các thành phần giao diện; Lập trình đồ họa, in ấn, Multimedia; Xử lý tập tin thư mục và Registry; Delphi, Win32 API và hệ thống thông điệp; Thư viện liên kết đông; Lập trình đa tuyến; Activex và Com/Dcom; Xây dựng Component và Package; CSDL quan hệ - Interbase; lập trình ứng dụng CSDL; Lập trình mạng và Internet; Các kỹ thuật lập trình nâng cao; Delphi, Visual Basic và C/C++.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017896  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7940