The EQ edge: emotional intelligence and your success

Ký hiệu xếp giá
152.4 S8196
Dewey
152.4
Xuất bản
1. - Chichester: John Wiley, 2006
Mô tả
351tr ; 23 cm
ISBN
9780470838365
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
The EQ
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The EQ Explosion; The Intrapersonal Realm; The Interpersonal Realm; The Adaptability Realm; The Stress Management Realm; The General Mood Realm; Putting It All Together.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000218  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5743