Concise encyclopedia of robotics

Ký hiệu xếp giá
629.892 C7446 2002
Dewey
629.892
Xuất bản
1. - America: McGraw-Hill, 2002
Mô tả
365tr ; 23 cm
ISBN
9780071410106
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Foreword; Introduction; Acknowledgments; Concise encyclopedia of robotics and AI; Suggested additional reference.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000584  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5461