Fiscal tiers: the economics of multi-level government

Ký hiệu xếp giá
336.185 K525f
Dewey
336.185
Xuất bản
Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2016
Mô tả
v, 326tr ; 24 cm
ISBN
9781138648135
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tài chính; Tài chính công
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The economic role of subcentral authorities; The optimal size of subcentral authorities; Grants: their types and effects; The purposes of grants; Equalisation and revenue-sharing grant schemes; Taxes; Charges; Loans; The impact of subcentral government on central government economic policy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002522  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8909