Quy hoạch tuyến tính

Ký hiệu xếp giá
519.72 T7721q 2023
Dewey
519.72
Xuất bản
H.: Hồng Đức, 2023
Mô tả
200tr ; 24 cm
ISBN
9786043988093
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Xác suất thống kê; Toán thống kê
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày kiến thức về bài toán quy hoạch tuyến tính; bài toán đối ngẫu; bài toán vận tải.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021342  Còn  Rỗi          
100021343  Còn  Rỗi          
100021344  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 147