Xác suất thống kê ứng dụng: dành cho sinh viên khối ngành kinh tế - kĩ thuật - công nghệ

Ký hiệu xếp giá
519.5 T7721x 2023
Dewey
519.5
Xuất bản
H.: Hồng Đức, 2023
Mô tả
188tr ; 24 cm
ISBN
9786044824833
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Xác suất thống kê; Toán thống kê
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày kiến thức về biến cố và xác suất; đại lượng ngẫu nhiên; thống kê toán học; một số đề thi học phần; bài tập lớn học phần; một số đề thi tuyển sinh cao học.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021339  Còn  Rỗi          
100021340  Còn  Rỗi          
100021341  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2077