Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp và chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư

Ký hiệu xếp giá
657.869 P534h 2022
Dewey
657.869
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2022
Mô tả
382tr ; 24 cm
ISBN
9786047933440
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kế toán doanh nghiệp; Xây lắp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp xây lắp. Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001258  Còn  Rỗi          
300001259  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8880