Artificial intelligence: a modern approach

Ký hiệu xếp giá
006.3 R967a
Dewey
006.3
Xuất bản
4. - Harlow: Pearson, 2021
Mô tả
1166tr ; 25 cm
ISBN
9781292401133
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Trí tuệ nhân tạo
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Artificial intelligence; Problem solving; Knowledge, reasoning and planning; Uncertain knowledge and reasoning; Machine learning; Communicating, perceiving, and acting; Conclusions.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002477  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5683