Kiến trúc cảnh quan

Ký hiệu xếp giá
712 H105T 2013
Dewey
712
Xuất bản
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2013
Mô tả
223tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kiến trúc cảnh quan, thiết kế
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm các phần: Những khái niệm cơ bản; Lược khảo lịch sử hình thành và phát triển kiến trúc cảnh quan; Quy hoạch và thiết kế cảnh quan.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017257  Còn  Rỗi          
100017258  Còn  Rỗi          
100017259  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 11648