Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị

Ký hiệu xếp giá
711.7 V500T 2012
Dewey
711.7
Xuất bản
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2012
Mô tả
165tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
giao thông đô thị, thiết kế
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị bao gồm đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đường bộ trong đó chú trọng việc thiết kế quy hoạch mạng lưới đường bộ trong đô thị.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017245  Còn  Rỗi          
100017246  Còn  Rỗi          
100017247  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8013