Multiple intelligences and language learning: a guidebook of theory, activities, inventories, and resources

Ký hiệu xếp giá
418 C5557m
Dewey
418
Xuất bản
1. - Burlingame, CA: Alta Book Center Publishers, 2005
Mô tả
361tr ; 28 cm
ISBN
9781882483754
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đa trí tuệ
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introduction; linguistic intelligence; logical/mathematical intelligence; visual/spatial intelligence; bodily/kinestthetic intelligence; personal intelligences; musical intelligence; naturalist intelligence.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002024  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5707