Thư viện Lạc Hồng
189 sơ đồ kế toán doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
657 V8722M
Dewey
657
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động, 2010
Mô tả
198tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2010 03:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của quyển sách gồm có: hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp; sơ đồ kế toán TSCĐ; sơ đồ kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ; các sơ đồ kế toán tiền lương, các khoảng trích theo lương, tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, và các sơ đồ kế toán doanh nghiệp khác.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013575  Còn  Rỗi          
100013576  Còn  Rỗi          
100013577  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2037