Thư viện Lạc Hồng
234 sơ đồ tài khoản kế toán ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
657.47 T871H
Dewey
657.47
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại Học Kinh Tế TPHCM, 2008
Mô tả
226tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/03/2009 10:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: kế toán nghiệp vụ thu, chi tiền mặt; kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh chứng khoán; kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng; kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ trong ngân hàng; kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ - vàng và thanh toán quốc tế; kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007772  Còn  Rỗi          
100008059  Thất lạc            
100010048  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2212