Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Truyền động cơ khí

Ký hiệu xếp giá
621.80711N5768g 2019
Dewey
621.80711
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2019
Mô tả
280tr ; 27 cm
ISBN
9786048228620
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Truyền động cơ khí; Giáo trình
Ngày cập nhật
15/09/2022 09:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày cấu trúc cơ cấu máy, phân tích động lực học cơ cấu phẳng, một số vấn đề chủ yếu trong tính toán thiết kế truyền động cơ khí, truyền động bánh răng, hệ bánh răng, truyền trục vít, truyền động xích, truyền động đai, truyền động vít - đai ốc và các chi tiết máy đỡ nối.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019903  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 576