Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao

Ký hiệu xếp giá
005.10711H6786g 2020
Dewey
005.10711
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả
382tr ; 24 cm
ISBN
9786047374939
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Lập trình; Kĩ thuật; Giáo trình
Ngày cập nhật
14/09/2022 03:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày tổng quan về công nghệ WPF, xử lý giao diện với control cơ bản, nâng cao; xử lý dữ liệu mảng, tập hợp và chuỗi; giới thiệu một số kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#, Interface, những đặc điểm của lập trình hướng đối tượng: kế thừa, đa hình; các xử lý mở rộng: xử lý tập tin, xây dựng thư viện và đóng gói phần mềm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019906  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 512