Thư viện Lạc Hồng
Hybrid electric vehicles: principles and applications with practical perspectives principles and applications with practical perspectives

Ký hiệu xếp giá
629.2293M6181
Dewey
629.2293
Xuất bản
2. - Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2018
Mô tả
567tr ; 25 cm
ISBN
9781118970560
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Hybrid electric vehicles
Ngày cập nhật
13/01/2021 03:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Hybrid Electric Vehicles provides an introduction to hybrid vehicles, which include purely electric, hybrid electric, hybrid hydraulic, fuel cell vehicles, plug-in hybrid electric, and off-road hybrid vehicular systems. It focuses on the power and propulsion systems for these vehicles, including issues related to power and energy management. Other topics covered include hybrid vs. pure electric, HEV system architecture (including plug-in & charging control and hydraulic), off-road and other industrial utility vehicles, safety and EMC, storage technologies, vehicular power and energy management, diagnostics and prognostics, and electromechanical vibration issues.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002341  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 997