Thư viện Lạc Hồng
Speaking of speech: basic presentation skills for beginners. Student book

Ký hiệu xếp giá
808.51H299
Dewey
808.51
Xuất bản
Newed.. - Oxford: Macmillan, 2009
Mô tả
111tr ; 28 cm
ISBN
9780230726017
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
presentation
Ngày cập nhật
13/01/2021 03:13 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Helping students make quick, visible improvements and gain confidence, this course follows a step-by-step approach to making speeches and giving presentations.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002343  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 863