Thư viện Lạc Hồng
Những quy định pháp luật về kiểm toán

Ký hiệu xếp giá
346.063 Nh-T
Dewey
346.063
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 2000
Mô tả
175tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước, kiểm toán nội bộ, chuẩn mực kiểm toán
Ngày cập nhật
11/09/2004 08:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Quy định về kiểm toán độc lập Chương 2: Quy định về kiểm toán nhà nước Chương 3: Quy định về kiểm toán nội bộ Chương 4: Quy định về chuẩn mực kiểm toán Chương 5: Xử lý vi phạm hành chính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002896  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1607