Thư viện Lạc Hồng
Lập định khoản kế toán doanh nghiệp : Hướng dẫn thực hành

Ký hiệu xếp giá
657.2 La-N
Dewey
657.2
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
429tr ; 28cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/09/2004 08:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư ngắn hạn Chương 2: Hạch toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước Chương 3: Hạch toán hàng tồn kho Chương 4: Hạch toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn Chương 5: Hạch toán nợ phải trả Chương 6: Hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu Chương 7: Hạch toán doanh thu bán hàng Chương 8: Hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh Chương 9: Hạch toán thu nhập hoạt động khác và xác định kết quả kinh doanh Chương 10: báo cáo kế toán
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002724  Còn  Rỗi          
100004430  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1333