Thư viện Lạc Hồng
379 sơ đồ hạch toán kế toán doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
657.2 So-N
Dewey
657.2
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
443tr ; 28cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/09/2004 08:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Hạch toán tổng hợp chi phí, giá thành, doanh thu và kết quả kinh doanh theo từng ngành sản xuất kinh doanh Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư chứng khoán ngắn hạn Chương 3: Hạch toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước Chương 4: Hạch toán hàng tồn kho Chương 5: Hạch toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn Chương 6: Hạch toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn kinh doanh Chương 7: Hạch toán doanh thu và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh Chương 8: Hạch toán chi phí, thu nhập của hoạt động khác và xác định kết quả kinh doanh Chương 9: Hạch toán kinh doanh xuất nhập khẩu ủy thác .
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002723  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1580