Thư viện Lạc Hồng
Toán học hữu hạn

Ký hiệu xếp giá
511 To-H
Dewey
511
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
214tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 05:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đại số logic Chương 2: Thuật toán Chương 3: Graph Chương 4: Đại số Boole
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001265  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 61