Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá:
Giáo trình gồm 14 chương được trình bày khá đầy đủ và chi tiết các phần hành kế toán trong các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu v.v…
Ký hiệu xếp giá:
Chương một giới thiệu tổng quan về nghiệp vụ biên dịch giúp sinh viên hiểu được những cơ sở lý luận về biên dịch cơ bản, những mục tiêu và hiện trạng của nghề, những tiêu chí, quy tắc và đạo đức nghề...
Đang xem: 929