Sách mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày về thẩm định tín dụng và quản lý rủi ro tín ngân hàng. Chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng. Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng....
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; Tài chính doanh nghiệp với đầu tư và thị trường vốn; Tài chính và quản trị rủi ro.
Ký hiệu xếp giá:
Hệ thống hoá các câu hỏi và bài tập về tài chính quốc tế, tỷ giá và chính sách tỷ giá và tài chính quốc tế phái sinh.
Ký hiệu xếp giá:
Chủ đề: Kế toán
Giới thiệu các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp xây lắp. Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản.
Ký hiệu xếp giá:
Đại cương về quản trị rủi ro ngân hàng; Phân tách các báo cáo tài chánh ngân hàng; Khái niệm về thời hạn và quản trị mức chênh lệch thời hạn; Việc xác định và đo lường lãi suất; Quản trị thanh khoản...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu tổng quan về logistics; vận tải đường biển trong thương mại quốc tế; vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng container; vận tải hàng không trong thương mại quốc tế; gom hàng và vận tải đa...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày các kiến thức cơ bản về khái luận triết học, bản thể luận, phép biện chứng, nhận thức luận, học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, triết học chính trị, ý thức xã hội và triết học về con...
Ký hiệu xếp giá:
Chủ đề: Kế toán
Accounting in Today's New Economy; Introducing Financial Statements; Safeguarding Company Assets; Accounting in the Digital Age; Recognizing the Legal and Accounting Entity; Reporting Profit or Loss...
Ký hiệu xếp giá:
Nghiên cứu về lịch sử các mối quan hệ và công nghệ: Xã hội săn bắt - hái lượm (xã hội 1.0), xã hội nông nghiệp (xã hội 2.0), xã hội công nghiệp (xã hội 3.0), xã hội thông tin (xã hội 4.0). Phân tích...
Ký hiệu xếp giá:
Cung cấp các kỹ thuật chuyên môn và các phương pháp cần thiết để doanh nghiệp tối ưu hoá thương mại điện tử thông qua thu thập thông tin, nghiên cứu hành vi, ý kiến khách hàng, phân tích quá trình...
Đang xem: 1202