Tài liệu - Giáo trình
Khoa Kỹ Thuật Công Trình
Đồ án ThépTác giả: Nguyễn Duy PhíchLoại tài liệu: Bài giảngSơ lược:

Sinh viên sẽ thực hiện việc tính toán tương đối hoàn chỉnh một công trình bằng thép, thường là nhà công nghiệp 1 tầng bằng thép có cầu trục, bao gồm việc xác định các loại tải trọng, xác định nội lực, tổ hợp và chọn tiết diện cho những bộ phận kết cấu đó.

Files đính kèm:
  1. KET_CAU_THEP_1.rar (2.81 MB) - Tải 348 lần.
  2. KET_CAU_THEP_2.rar (1.74 MB) - Tải 300 lần.