Tài liệu - Giáo trình
Khoa Cơ Điện - Điện tử
Mạch điện 1

Môn học này giúp sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản về mạch điện, phần tử mạch, Công suất và năng lượng.

Các phương pháp phân tích mạch, cách tính toán mạch ở dạng phức và các bài tóan dạng mạch 3 pha.

-  Phạm Thị Cư, Trương Trọng Tuấn  Mỹ, Lê Minh Cường, Mạch điện 1,  NXB Giáo dục 1996

-  Phạm Thị Cư, Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cường, Bài tập Mạch điện 1, Trường Đại học Kỹ thuật TP.HCM  1996

-  D.E. Johnson, J.L. Hilburn, I.R. Johnson, P.D. Scott,Basic Electric Circuit Analysis. 5th edition, Prentice Hall International     1996 .

Bài giảng Mạch điện 1Tác giả: Ths. Nguyễn Thanh SơnLoại tài liệu: Bài giảngSơ lược:

Bài giảng Mạch điện 1 gồm 04 chương:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về mạch điện

Chương 2: Mạch xác lập điều hòa

Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch

Chương 4: Mạch điện 3 pha

Files đính kèm:
  1. Chuong_1.pdf (0.34 MB) - Tải 747 lần.
  2. Chuong_2.pdf (0.33 MB) - Tải 445 lần.
  3. Chuong_3.pdf (0.33 MB) - Tải 424 lần.
  4. Chuong_4.pdf (0.32 MB) - Tải 419 lần.