Tài liệu - Giáo trình
Ngành Việt Nam học
Hán Nôm 1

Môn Hán Nôm 1 (Chữ Hán) trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chữ Hán  loại văn tự người Việt Nam sử dụng từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX. Bao gồm những vấn đề chung về chữ Hán:

-  Nguồn gốc, số lượng, hình thể.

-  Các nét cơ bản, quy tắc thuận bút.

-  Âm Hán việt, từ Hán Việt.

-  Bộ thủ, Lục thư.

-  Thực hành viết, phiên dịch 1 số bài hoặc đoạn trích tác phẩm Hán văn của Trung Quốc và Việt Nam, xét những điểm ngữ pháp và hư tự tiêu biểu ở trình độ cơ sở.

Tài liệu tham khảo:

-  Trần Văn Chánh, Từ điển hư từ Hán ngữ cổ đại và hiện đại, Nxb. Trẻ TP.HCM, 2002.

-  (Giáo trình) Nguyễn Tri Tài, Giáo trình tiếng Hán (tập 1: cơ sở), Nxb. ĐHQG TP.HCM.

-  Hứa Thế Anh (Nguyễn Khuê dịch), Giảng giải văn phạm Hán văn, Nxb. Trẻ, 2003.

-  Phan Văn Các, Giáo trình Hán Nôm (2 tập), Nxb. Giáo dục, 1985.

Bài giảng Hán Nôm 1Tác giả: Nguyễn Đông TriềuLoại tài liệu: Bài giảngSơ lược: Files đính kèm:
  1. Bai_1.pdf (0.18 MB) - Tải 131 lần.
  2. Bai_2.pdf (0.22 MB) - Tải 88 lần.
  3. Bai_3.pdf (0.27 MB) - Tải 66 lần.
  4. Bai_4.pdf (0.27 MB) - Tải 56 lần.
  5. Bai_5.pdf (0.27 MB) - Tải 53 lần.
  6. Bai_6.pdf (0.27 MB) - Tải 52 lần.
  7. Bai_7.pdf (0.27 MB) - Tải 53 lần.
  8. Bai_8.pdf (0.23 MB) - Tải 55 lần.
  9. Bai_9.pdf (0.27 MB) - Tải 66 lần.