Tài liệu - Giáo trình
Ngành Nhật Bản
Nghiệp vụ thư ký

Môn học Nghiệp vụ thư ký nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về nghiệp vụ của người thư ký văn phòng, trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc một cách khoa học, như biết tổ chức nơi làm việc, thu thập, xử lý thông tin, soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản, kỹ năng giao tiếp và công tác lễ tân.

Tài liệu tham khảo:

-  Bùi Xuân Lự và các tác giả, Nghiệp vụ thư ký văn phòng và tổ chức, Học viện Hành chính Quốc Gia, Hà Nội. 2002.

-  Dương Văn Khảm và các tác giả, Nghiệp vụ thư ký văn phòng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội, 1997.

-  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, TS. Lương Minh Việt, Giáo trình Nghiệp vụ thư ký, Nhà xuất bản Hà Nội, 2005.

Bài giảng Nghiệp vụ thư kýTác giả: Vũ Xuân KhoanLoại tài liệu: Bài giảngSơ lược: Files đính kèm:
  1. nghiep_vu_thu_ky.pdf (0.83 MB) - Tải 284 lần.