Tài liệu - Giáo trình
Môn chung khối Kinh tế
Thị trường chứng khoán

Môn học này cung cấp tổng quan về thị trường tài chính và thị trường chứng khoán; nguồn cung ứng chứng khoán; niêm yết và phát hành chứng khoán; các loại chứng khoán; phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán; phân tích và lưa chọn danh mục đầu tư.

Tài liệu tham khảo:

-  TS. Lý Hoàng Ánh – TS. Đoàn Thanh Hà, Thị trường chứng khoán, NXB Thống Kê, Hà Nội, 2005.

-  PGS.TS. Bùi Kim Yến, Giáo trình Thị trường chứng khoán, NXB Lao Động – Xã Hội, 2008.

-  TS. Đặng Quang Gia, Hỏi đáp thị trường chứng khoán (Cẩm nang tư vấn), NXB Thống Kê, 2007.

Bài giảng Thị trường chứng khoánTác giả: Lê Ngọc ThắngLoại tài liệu: Bài giảngSơ lược:

Cơ chế hoạt động của một thị trường chứng khoán bao gồm : hệ thống giao dịch, phương thức giao dịch và thanh toán trên thị trường chứng khoán, phương thức xác định giá khớp lệnh và cách khớp lệnh, niêm yết chứng khoán, chỉ số giá chứng khoán và những quy định hiện hành trong mọi hoạt động có liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đặc điểm, tính chất và sự khác biệt của các hoạt động chứng khoán như: chứng khoán cơ bản bao gồm: trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường; chứng khoán phái sinh bao gồm: Right, Warrant, Futures, Forward và Option.

Những kỹ thuật cơ bản trong phân tích chứng khoán và định giá chứng khoán như: phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, các phương pháp định giá chứng khoán như chiết khấu dạng tiền, tỷ số P/E, CAPM..

Files đính kèm:
 1. Bai_1_-_Tong_quan_TTCK.pdf (0.55 MB) - Tải 587 lần.
 2. Bai_2_-_Cong_ty_co_phan.pdf (1.09 MB) - Tải 433 lần.
 3. Bai_3_-_Chung_khoan.pdf (0.97 MB) - Tải 443 lần.
 4. Bai_4_-_Phat_hanh_CK.pdf (0.68 MB) - Tải 407 lần.
 5. Bai_6_-Giao_dich_chung_khoan_tai_SGD.pdf (1.54 MB) - Tải 469 lần.
Bài giảng Thị trường chứng khoánTác giả: PGS.Ts Lý Hoàng ÁnhLoại tài liệu: Bài giảngSơ lược:

Bài giảng Thị trường chứng khoán trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thị trường tài chính, cơ chế vận hành và những quy định của một sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam; nắm vững những kiến thức, các kỹ thuật đánh giá và đầu tư cơ bản, về các loại chứng khoán như: cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán phát sinh; tìm hiểu hoạt động của các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư.

Files đính kèm:
 1. CHUONG_1.pdf (1.06 MB) - Tải 674 lần.
 2. CHUONG_2_CHUNG_KHOAN.pdf (0.89 MB) - Tải 542 lần.
 3. CHUONG_3.pdf (0.53 MB) - Tải 472 lần.
 4. CHUONG_4.pdf (0.59 MB) - Tải 454 lần.
 5. CHUONG_5_BAI_TAP_TINH_HUONG.pdf (0.12 MB) - Tải 558 lần.
 6. CHUONG_6_THI_TRUONG_OTC.pdf (0.18 MB) - Tải 506 lần.
 7. CHUONG_7_LUUKYCK.pdf (0.54 MB) - Tải 461 lần.
 8. CHUONG_8_PHAN_TICH_CO_BAN.pdf (0.83 MB) - Tải 508 lần.
 9. CHUONG_TONG_QUAN_TTCK.pdf (0.91 MB) - Tải 478 lần.