Tài liệu - Giáo trình
Môn chung khối Kinh tế
Kinh tế vĩ mô

Môn học này giới thiệu một số khái niệm cơ bản của Kinh tế vĩ mô, bao gồm việc đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong giới hạn; giới thiệu những tư tưởng trung tâm về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại.

Tài liệu tham khảo:

-  Nguyễn Văn Ngọc, Bài giảng kinh tế vĩ mô, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, 2008.

-  TS. Dương Tấn Diệp, Kinh tế vĩ mô, NXB Thống Kê, 2007.

-  ThS. Trần Thị Bích Dung cùng tập thể tác giả, Tóm tắt - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô, 2007.

Bài giảng Kinh tế vĩ môTác giả: Lưu Ngọc LiêmLoại tài liệu: Bài giảngSơ lược:

Học phần này giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm:

-   Giới thiệu những tư tưởng trung tâm về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn.

-   Đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế.

-   Mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: Tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát.

Giới thiệu các chính sách điều tiết vĩ mô …

Files đính kèm:
 1. KTVM-Chapter-1.pdf (0.71 MB) - Tải 935 lần.
 2. KTVM-Chapter-2.pdf (0.44 MB) - Tải 571 lần.
 3. KTVM-Chapter-3.pdf (0.41 MB) - Tải 506 lần.
 4. KTVM-Chapter-4.pdf (0.43 MB) - Tải 482 lần.
 5. KTVM-Chapter-5.pdf (0.42 MB) - Tải 494 lần.
 6. KTVM-Chapter-6.pdf (0.34 MB) - Tải 526 lần.
Bài giảng Kinh tế vĩ môTác giả: Ths. Nguyễn Tam SơnLoại tài liệu: Bài giảngSơ lược:

 

 • Mục tiêu chủ yếu của học phần này là trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản, các nguyên lý một số mô hình kinh tế vĩ mô đơn giản – điểm mấu chốt để hiểu về sự vận động của nền kinh tế tổng thể. Sinh viên sẽ được giới thiệu các nguyên lý cơ bản của hạch toán thu nhập quốc dân, các nhân tố qui định sản lượng, lạm phát và thất nghiệp, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cũng như những nguyên lý cơ bản về các chính sach1kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, trong khóa học này sinh viên còn được trang bị môt số công cụ và kỹ thuật phân tích được sử dụng rộng rãi trong phân tích kinh tế

 

Files đính kèm:
 1. chuong_1.pdf (0.69 MB) - Tải 808 lần.
 2. chuong_2.pdf (0.61 MB) - Tải 439 lần.
 3. chuong_3.pdf (0.45 MB) - Tải 377 lần.
 4. chuong_4.pdf (0.33 MB) - Tải 349 lần.
 5. chuong_5.pdf (0.28 MB) - Tải 359 lần.
 6. chuong_6.pdf (0.33 MB) - Tải 354 lần.
 7. chuong_7.pdf (0.25 MB) - Tải 376 lần.
 8. chuong_8.pdf (0.35 MB) - Tải 354 lần.
 9. chuong_9.pdf (0.46 MB) - Tải 382 lần.