Tài liệu - Giáo trình
Khoa Kế Toán Kiểm Toán
Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệpTác giả: Ths. Nguyễn Thế KhangLoại tài liệu: Bài giảngSơ lược:

Học phần này trang bị những kiến thức cơ bản về  kế toán hành chính sự nghiệp như: Kế toán tiền, vật tư, tài sản cố định, các nghiệp vụ thanh toán, nguồn kinh phí vốn, kế toán các khoản thu chi hoạt động sự nghiệp và kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp, quyết toán kinh phí và báo cáo tài chính.

Files đính kèm:
  1. chuong_1.pdf (1.89 MB) - Tải 1110 lần.
  2. chuong_2.pdf (1.26 MB) - Tải 729 lần.
  3. chuong_3.pdf (0.18 MB) - Tải 592 lần.
  4. chuong_4.pdf (0.90 MB) - Tải 591 lần.
  5. chuong_5.pdf (0.42 MB) - Tải 568 lần.
  6. chuong_6.pdf (0.64 MB) - Tải 557 lần.
  7. chuong_7.pdf (0.49 MB) - Tải 583 lần.