Tài liệu - Giáo trình
Khoa Kế Toán Kiểm Toán
Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệpTác giả: Ths. Nguyễn Thế KhangLoại tài liệu: Bài giảngSơ lược:

Học phần này trang bị những kiến thức cơ bản về  kế toán hành chính sự nghiệp như: Kế toán tiền, vật tư, tài sản cố định, các nghiệp vụ thanh toán, nguồn kinh phí vốn, kế toán các khoản thu chi hoạt động sự nghiệp và kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp, quyết toán kinh phí và báo cáo tài chính.

Files đính kèm:
  1. chuong_1.pdf (1.89 MB) - Tải 1101 lần.
  2. chuong_2.pdf (1.26 MB) - Tải 719 lần.
  3. chuong_3.pdf (0.18 MB) - Tải 584 lần.
  4. chuong_4.pdf (0.90 MB) - Tải 585 lần.
  5. chuong_5.pdf (0.42 MB) - Tải 563 lần.
  6. chuong_6.pdf (0.64 MB) - Tải 552 lần.
  7. chuong_7.pdf (0.49 MB) - Tải 579 lần.