Tài liệu - Giáo trình
Khoa Cơ Điện - Điện tử
Thiết bị điện trong công nghiệp

Học phần này giúp cho sinh viên hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các động cơ điện, khí cụ điện hạ áp, và ứng dụng các thiết bị này trong hệ thống điều khiển tự động.

Tài liệu tham khảo:

- Dương Văn Linh, Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại.

- Trang bị điện - điện tử công nghiệp, Vũ Quang Hồi, NXB Giáo dục – 2000.

- Trang bị điện máy xây dựng, Đỗ Xuân Tùng - Tổng Trư Ngộ - Nguyễn Văn Thanh, NXB Xây dựng – 1998.

Giáo trình Trang bị điện IITác giả: Nguyễn BêLoại tài liệu: Giáo trìnhSơ lược: Files đính kèm:
 1. Chuong_1.gianhiet.pdf (0.52 MB) - Tải 337 lần.
 2. Chuong_10.mnvc.pdf (0.38 MB) - Tải 238 lần.
 3. Chuong_11.tmay.pdf (2.33 MB) - Tải 208 lần.
 4. Chuong_12.bchuyen.pdf (1.01 MB) - Tải 196 lần.
 5. Chuong_2.lodientro.pdf (1.14 MB) - Tải 218 lần.
 6. Chuong_3.lohquang.pdf (2.83 MB) - Tải 198 lần.
 7. Chuong_4.lotoi.pdf (0.86 MB) - Tải 196 lần.
 8. Chuong_5.mayhan.pdf (5.03 MB) - Tải 207 lần.
 9. Chuong_6.maynen.pdf (0.68 MB) - Tải 192 lần.
 10. Chuong_7.bom.pdf (2.00 MB) - Tải 196 lần.
 11. Chuong_8.quat.pdf (0.99 MB) - Tải 198 lần.
 12. Chuong_9.ctruc.pdf (2.47 MB) - Tải 189 lần.