Tài liệu - Giáo trình
Khoa Cơ Điện - Điện tử
Thiết bị điện trong công nghiệp

Học phần này giúp cho sinh viên hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các động cơ điện, khí cụ điện hạ áp, và ứng dụng các thiết bị này trong hệ thống điều khiển tự động.

Tài liệu tham khảo:

- Dương Văn Linh, Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại.

- Trang bị điện - điện tử công nghiệp, Vũ Quang Hồi, NXB Giáo dục – 2000.

- Trang bị điện máy xây dựng, Đỗ Xuân Tùng - Tổng Trư Ngộ - Nguyễn Văn Thanh, NXB Xây dựng – 1998.

Giáo trình Trang bị điện IITác giả: Nguyễn BêLoại tài liệu: Giáo trìnhSơ lược: Files đính kèm:
 1. Chuong_1.gianhiet.pdf (0.52 MB) - Tải 324 lần.
 2. Chuong_10.mnvc.pdf (0.38 MB) - Tải 229 lần.
 3. Chuong_11.tmay.pdf (2.33 MB) - Tải 201 lần.
 4. Chuong_12.bchuyen.pdf (1.01 MB) - Tải 191 lần.
 5. Chuong_2.lodientro.pdf (1.14 MB) - Tải 211 lần.
 6. Chuong_3.lohquang.pdf (2.83 MB) - Tải 188 lần.
 7. Chuong_4.lotoi.pdf (0.86 MB) - Tải 187 lần.
 8. Chuong_5.mayhan.pdf (5.03 MB) - Tải 200 lần.
 9. Chuong_6.maynen.pdf (0.68 MB) - Tải 186 lần.
 10. Chuong_7.bom.pdf (2.00 MB) - Tải 189 lần.
 11. Chuong_8.quat.pdf (0.99 MB) - Tải 192 lần.
 12. Chuong_9.ctruc.pdf (2.47 MB) - Tải 182 lần.