Tài liệu - Giáo trình
Khoa Cơ Điện - Điện tử
Thiết bị điện trong công nghiệp

Học phần này giúp cho sinh viên hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các động cơ điện, khí cụ điện hạ áp, và ứng dụng các thiết bị này trong hệ thống điều khiển tự động.

Tài liệu tham khảo:

- Dương Văn Linh, Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại.

- Trang bị điện - điện tử công nghiệp, Vũ Quang Hồi, NXB Giáo dục – 2000.

- Trang bị điện máy xây dựng, Đỗ Xuân Tùng - Tổng Trư Ngộ - Nguyễn Văn Thanh, NXB Xây dựng – 1998.

Giáo trình Trang bị điện IITác giả: Nguyễn BêLoại tài liệu: Giáo trìnhSơ lược: Files đính kèm:
 1. Chuong_1.gianhiet.pdf (0.52 MB) - Tải 328 lần.
 2. Chuong_10.mnvc.pdf (0.38 MB) - Tải 232 lần.
 3. Chuong_11.tmay.pdf (2.33 MB) - Tải 203 lần.
 4. Chuong_12.bchuyen.pdf (1.01 MB) - Tải 193 lần.
 5. Chuong_2.lodientro.pdf (1.14 MB) - Tải 214 lần.
 6. Chuong_3.lohquang.pdf (2.83 MB) - Tải 191 lần.
 7. Chuong_4.lotoi.pdf (0.86 MB) - Tải 190 lần.
 8. Chuong_5.mayhan.pdf (5.03 MB) - Tải 202 lần.
 9. Chuong_6.maynen.pdf (0.68 MB) - Tải 188 lần.
 10. Chuong_7.bom.pdf (2.00 MB) - Tải 191 lần.
 11. Chuong_8.quat.pdf (0.99 MB) - Tải 194 lần.
 12. Chuong_9.ctruc.pdf (2.47 MB) - Tải 184 lần.