Tài liệu - Giáo trình
Khoa Kế Toán Kiểm Toán
Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệpTác giả: Ths. Nguyễn Thế KhangLoại tài liệu: Bài giảngSơ lược:

Học phần này trang bị những kiến thức cơ bản về  kế toán hành chính sự nghiệp như: Kế toán tiền, vật tư, tài sản cố định, các nghiệp vụ thanh toán, nguồn kinh phí vốn, kế toán các khoản thu chi hoạt động sự nghiệp và kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp, quyết toán kinh phí và báo cáo tài chính.

Files đính kèm:
  1. chuong_1.pdf (1.89 MB) - Tải 1003 lần.
  2. chuong_2.pdf (1.26 MB) - Tải 638 lần.
  3. chuong_3.pdf (0.18 MB) - Tải 516 lần.
  4. chuong_4.pdf (0.90 MB) - Tải 520 lần.
  5. chuong_5.pdf (0.42 MB) - Tải 495 lần.
  6. chuong_6.pdf (0.64 MB) - Tải 484 lần.
  7. chuong_7.pdf (0.49 MB) - Tải 498 lần.