Tài liệu - Giáo trình
Khoa Kế Toán Kiểm Toán
Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệpTác giả: Ths. Nguyễn Thế KhangLoại tài liệu: Bài giảngSơ lược:

Học phần này trang bị những kiến thức cơ bản về  kế toán hành chính sự nghiệp như: Kế toán tiền, vật tư, tài sản cố định, các nghiệp vụ thanh toán, nguồn kinh phí vốn, kế toán các khoản thu chi hoạt động sự nghiệp và kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp, quyết toán kinh phí và báo cáo tài chính.

Files đính kèm:
  1. chuong_1.pdf (1.89 MB) - Tải 965 lần.
  2. chuong_2.pdf (1.26 MB) - Tải 608 lần.
  3. chuong_3.pdf (0.18 MB) - Tải 490 lần.
  4. chuong_4.pdf (0.90 MB) - Tải 494 lần.
  5. chuong_5.pdf (0.42 MB) - Tải 471 lần.
  6. chuong_6.pdf (0.64 MB) - Tải 459 lần.
  7. chuong_7.pdf (0.49 MB) - Tải 477 lần.