Tài liệu - Giáo trình
Khoa Kế Toán Kiểm Toán
Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệpTác giả: Ths. Nguyễn Thế KhangLoại tài liệu: Bài giảngSơ lược:

Học phần này trang bị những kiến thức cơ bản về  kế toán hành chính sự nghiệp như: Kế toán tiền, vật tư, tài sản cố định, các nghiệp vụ thanh toán, nguồn kinh phí vốn, kế toán các khoản thu chi hoạt động sự nghiệp và kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp, quyết toán kinh phí và báo cáo tài chính.

Files đính kèm:
  1. chuong_1.pdf (1.89 MB) - Tải 1024 lần.
  2. chuong_2.pdf (1.26 MB) - Tải 652 lần.
  3. chuong_3.pdf (0.18 MB) - Tải 527 lần.
  4. chuong_4.pdf (0.90 MB) - Tải 533 lần.
  5. chuong_5.pdf (0.42 MB) - Tải 512 lần.
  6. chuong_6.pdf (0.64 MB) - Tải 500 lần.
  7. chuong_7.pdf (0.49 MB) - Tải 515 lần.