Tài liệu - Giáo trình
Khoa Cơ Điện - Điện tử
Thiết bị điện trong công nghiệp

Học phần này giúp cho sinh viên hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các động cơ điện, khí cụ điện hạ áp, và ứng dụng các thiết bị này trong hệ thống điều khiển tự động.

Tài liệu tham khảo:

- Dương Văn Linh, Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại.

- Trang bị điện - điện tử công nghiệp, Vũ Quang Hồi, NXB Giáo dục – 2000.

- Trang bị điện máy xây dựng, Đỗ Xuân Tùng - Tổng Trư Ngộ - Nguyễn Văn Thanh, NXB Xây dựng – 1998.

Giáo trình Trang bị điện IITác giả: Nguyễn BêLoại tài liệu: Giáo trìnhSơ lược: Files đính kèm:
 1. Chuong_1.gianhiet.pdf (0.52 MB) - Tải 271 lần.
 2. Chuong_10.mnvc.pdf (0.38 MB) - Tải 190 lần.
 3. Chuong_11.tmay.pdf (2.33 MB) - Tải 168 lần.
 4. Chuong_12.bchuyen.pdf (1.01 MB) - Tải 159 lần.
 5. Chuong_2.lodientro.pdf (1.14 MB) - Tải 172 lần.
 6. Chuong_3.lohquang.pdf (2.83 MB) - Tải 158 lần.
 7. Chuong_4.lotoi.pdf (0.86 MB) - Tải 155 lần.
 8. Chuong_5.mayhan.pdf (5.03 MB) - Tải 169 lần.
 9. Chuong_6.maynen.pdf (0.68 MB) - Tải 152 lần.
 10. Chuong_7.bom.pdf (2.00 MB) - Tải 154 lần.
 11. Chuong_8.quat.pdf (0.99 MB) - Tải 159 lần.
 12. Chuong_9.ctruc.pdf (2.47 MB) - Tải 151 lần.