Tài liệu - Giáo trình
Khoa Cơ Điện - Điện tử
Thiết bị điện trong công nghiệp

Học phần này giúp cho sinh viên hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các động cơ điện, khí cụ điện hạ áp, và ứng dụng các thiết bị này trong hệ thống điều khiển tự động.

Tài liệu tham khảo:

- Dương Văn Linh, Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại.

- Trang bị điện - điện tử công nghiệp, Vũ Quang Hồi, NXB Giáo dục – 2000.

- Trang bị điện máy xây dựng, Đỗ Xuân Tùng - Tổng Trư Ngộ - Nguyễn Văn Thanh, NXB Xây dựng – 1998.

Giáo trình Trang bị điện IITác giả: Nguyễn BêLoại tài liệu: Giáo trìnhSơ lược: Files đính kèm:
 1. Chuong_1.gianhiet.pdf (0.52 MB) - Tải 266 lần.
 2. Chuong_10.mnvc.pdf (0.38 MB) - Tải 187 lần.
 3. Chuong_11.tmay.pdf (2.33 MB) - Tải 166 lần.
 4. Chuong_12.bchuyen.pdf (1.01 MB) - Tải 157 lần.
 5. Chuong_2.lodientro.pdf (1.14 MB) - Tải 169 lần.
 6. Chuong_3.lohquang.pdf (2.83 MB) - Tải 155 lần.
 7. Chuong_4.lotoi.pdf (0.86 MB) - Tải 153 lần.
 8. Chuong_5.mayhan.pdf (5.03 MB) - Tải 166 lần.
 9. Chuong_6.maynen.pdf (0.68 MB) - Tải 150 lần.
 10. Chuong_7.bom.pdf (2.00 MB) - Tải 151 lần.
 11. Chuong_8.quat.pdf (0.99 MB) - Tải 156 lần.
 12. Chuong_9.ctruc.pdf (2.47 MB) - Tải 148 lần.